Postgrau en Project Management BIM

INNOVACIÓ

Aprèn els processos de gestió, coordinació, planificació, direcció i marketing per projectes BIM atenent rendibilitat, sostenibilitat i RSC

CERTIFICACIÓ

Obtén els coneixements per superar amb èxit la certificació de Project Management Professional

SOSTENIBILIAT

Sigues un Project Management en totes les dimensions del disseny sostenible i els criteris de responsabilitat social corporativa

Sol·licita informació

Dades bàsiques

 • Titulació

  Diploma de Postgrau en Project Management BIM

 • Acreditació

  UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid)

 • Crèdits ECTS

  30

 • Modalitat

  Online

 • Calendari

  octubre 2021 – març 2022

  març 2022 – juliol 2022

 • Idioma

  Castellà

 • Preu

  2.300€. Descompte COAC: 10%. Descompte Pagament únic: 10%. + info per beques

Títol acreditat per

Partner

Presentació

El Project Management BIM conté els coneixements i les eines transversals que permeten la interacció ordenada i coordinada de tots els intervinents (professionals, materials i persones), i interrelaciona xarxes de coneixement i de pràctiques.

El Postgrau Project Management BIM ensenya les habilitats de lideratge en equips multidisciplinaris i a dur a terme la coordinació dels projectes necessaris per al sector professional que responen als criteris de sostenibilitat en el desenvolupament de disseny d’espais.

El postgrau es basa en la pràctica del PMP (Project Management Professional) aplicada al BIM i al disseny d’espais sostenibles, i satisfà la realitat professional amb la participació activa dels diferents actors, materialitats, processos i impactes que necessita actors que liderin processos i duguin a terme la gestió de la informació. Així mateix, promou una formació transversal que proporciona als dissenyadors eines de gestió i coordinació per als processos materials, tècnics i socials que operen en els projectes BIM en disseny d’espais sostenibles.

El postgrau segueix una metodologia de formació online desenvolupada per professionals experts en nous sistemes d’aprenentatge. És un sistema educatiu basat en la innovació pel canvi que permet l’estudi teoricopràctic d’anàlisi i recerca compartida des de qualsevol lloc del món les 24 h del dia.

El programa ofereix els coneixements necessaris per superar els exàmens i obtenir la certificació PMP (Project Management Professional) atorgada pel Project Management Institute (PMI) basant-se en la guia PMBOK.

S’utilitzaran els softwares més innovadors del sector amb relació a la gestió i direcció de projectes i empreses d’acord amb criteris de sostenibilitat. Els alumnes treballaran els conceptes de planificació mitjançant la metodologia design thinking, l’economia circular, els processos col·laboratius i la sostenibilitat a l’empresa, entre altres.

Els estudiants tindran la possibilitat de revisar i d’accedir a les revistes científiques del sector del project management i la sostenibilitat presents en l’indicador de qualitat JCR (Journal Citation Reports).

Així mateix, durant el postgrau els estudiants realitzaran pràctiques transversals i de recerca que els serveixin de pràctica professional en el sector per millorar les seves trajectòries professionals. I, si ho desitgen, podran formar part de la borsa de treball i rebre ofertes interessants del sector.

Destinataris
Dissenyador a especialitzat en BIM i Sostenibilitat.
Empreses de disseny d’espais, arquitectura, interiorisme, arquitectura efímera i paisatgisme.
Creatius en l’àmbit de el disseny sostenible.
Departaments d’I+D enfocats a el disseny de producte. Investigador a en disseny d’espais sostenibles.
Gestor/a de projectes.
Consultories i/o enginyeries.
Gestor/a-coordinador a de projectes col·laboratius.
Docent en el camp del disseny, el BIM, PM i la sostenibilitat.

Aspectes IMPORTANTS de la formació  

 • L’única formació que relaciona la Sostenibilitat amb el BIM i Project Management.
 • Preparació per superar amb èxit la certificació Autodesk i PMP. 
 • Borsa de treball del sector.  
 • Servei d’orientació laboral i seguiment personalitzat per la millora professional. 
 • Servei de pràctiques extracurriculars amb el suport del departament de pràctiques. 

 

Objectius

Objectius 

 • Conèixer les dimensions de sostenibilitat per al disseny d’espais.
 • Aplicar de manera eficient els recursos i els costos de Lean Bim Construction.
 • Dominar i conèixer la normativa ISO en el disseny d’espais sostenibles.
 • Entendre l’economia cirular dins dels projectes col·laboratius valorant la seva aportació sostenible.
 • Aprendre a calcular l’impacte ambiental i de residus dins de la planificació BIM i gestió de pressupostos.
 • Practicar i investigar amb les diferents metodologies col·laboratives, coneixent especialment el Design Thinking per al desenvolupament de projectes i Agile Project Management.
 • Coordinar projectes d’espais amb BIM360 pensant en el disseny per a tothom, el disseny per a l’usuari.
 • Integrar BIM Execution Pla en projectes col·laboratius des d’una mirada multidisciplinar dels projectes.
 • Adquirir habilitats directives i empresarials sota Responsabilitat Social Corporativa per aplicar directives ètiques en els projectes.
 • Saber dirigir una empresa i els projectes dins de l’entorn BIM amb l’ús de PMBOK.
 • Saber focalitzar les noves star-up i models empresarials amb patrons basats en els usuaris mitjançant metodologies d’User Centered Design.
 • Saber recopilar, elaborar i interpretar dades útils per a màrqueting estratègic en el disseny de projectes, productes, serveis i empreses.
 • Tenir i dominar els coneixements necessaris per superar amb existeixo l’examen que t’acredita com a Project Management Professional.

Programa

Postgrau en Project Management BIM

Bloc 1
BIM i LEAN. Gestió sostenible del disseny d’espais

BIM i LEAN redissenyen la manera de pensar i analitzar millorant el procés constructiu, optimitzant el sistema i el projecte com un tot. Des del project management s’utilitzen dades reals aplicades amb mètodes científics per tractar totes les parts i els procediments inclosos en el desenvolupament d’un projecte. S’aborda la sostenibilitat en el disseny d’espais, tant en la part material, ètica com social i la seva aplicació mitjançant BIM.

 • Gestió sostenible del disseny d’espais.
 • Definició estratègica sostenible en coordinació de projectes (stakeholders management).
 • Lean Bim Construction, metodologia i eina de treball. Norma ISO 19650 en disseny d’espais.

Bloc 2
Definició estratègica sostenible i planificació BIM

El dissenyador com a agent de transformació social i empresarial defineix l’estratègia per a la gestió de projectes en el disseny d’espais mitjançant projectes col·laboratius en economia circular. S’estructura amb l’aprenentatge de la gestió de projectes, coneixent i aplicant les diferents fases d’anàlisi de l’estratègia de planificació i coordinació d’un projecte de disseny d’espais amb una direcció integrada de les diferents fases del projecte, la temporització i la gestió dels equips de treball. Des del BIM es coordinen i es planifiquen els mesuraments, i es calculen els pressupostos per poder-los incloure correctament en els projectes.

 • Pensament de sistemes i gestió del canvi. Plataformes de planificació i gestió. Gestió de riscos.
 • Coordinació BIM i disseny sostenible. BIM AsBuilt. Models de validació i preparació del model.
 • Economia circular aplicada a projectes col·laboratius. Gestió de costos i anàlisi d’inversions.
 • Planificació en BIM de mesurament i pressupostos.

Bloc 3
Metodologies col·laboratives per al disseny d’espais en BIM

L’alumne aprendrà a gestionar mitjançant metodologies de gestió i recerca per al desenvolupament de projectes en BIM. Des de l’avaluació financera (mètodes de recerca quantitativa i qualitativa), gestió de costos i anàlisi d’inversions en economia circular aplicada a projectes col·laboratius, fins a la gestió de projectes multidisciplinaris amb metodologies àgils per als projectes de disseny d’espais i la correcta inclusió dels projectes. També adquirirà coneixements instrumentals i de caràcter estratègic, tècnic i humà per establir una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

 • Metodologies col·laboratives a BIM. Metodologies i recerca per al desenvolupament de projectes amb design thinking. 
 • Gestió de projectes Agile. Scrum.
 • Coordinació i planificació en equips multidisciplinaris. Design for all. Disseny i coordinació d’equips (BIM 360). BIM i projectes col·laboratius. BIM Execution Plan (BEP).

Bloc 4
Direcció de l’empresa en l’entorn BIM

El gran repte de segle XX és la gestió empresarial sostenible com habilitat directiva a partir dels nous patrons de models de negoci basats en l’usuari amb l’User Centered Design (UCD). L’alumne aprendrà a coordinar equips col·laboratius definint les àrees implicades dins l’empresa per saber gestionar projectes que comptin amb equips de treball —petits a grans— mitjançant un entorn BIM. Treballarà els nous processos empresarials com a catalitzador d’innovació tenint en compte procediments ètics i l’RSC.

 • Habilitats directives en la gestió empresarial sostenible RSC (responsabilitat social corporativa).
 • Gestió i direcció de l’empresa i projectes en entorn BIM (PMBOK. Certificació PMP).
 • Lean star-up. Nous models empresarials. UCD (UserCenteredDesign).
 • Avaluació financera de projectes. IPD (Integrated Project Delivery).

Bloc 5
Innovació en marketing i comunicació en el disseny d’espais

L’alumne treballarà en mètodes de recopilació, anàlisi i interpretació de dades per posar-los en pràctica des de diferents sistemes de marketing i comunicació dels projectes de disseny d’espais per promocionar-se cap als clients i les empreses. S’activaran mecanismes de màrqueting experiencial i de vida comunitària cap a una forma ètica i responsable de l’ús del marketing i la comunicació.

 • Context, ecosistema i anàlisi de mercat.
 • Comunicació creativa en el disseny d’espais. Branding.
 • Marketing estratègic
 • Smart thinking per afrontar projectes i empresa.

Bloc 6
Projecte de Postgrau

Metodologia

El Postgrau en Project Management BIM es basa una metodologia que fomenta l’aprenentatge actiu.

Ha estat desenvolupada per professionals experts en nous sistemes d’aprenentatge col·laboratius i d’interacció compartida, un sistema educatiu basat en la innovació pel canvi a partir de l’estudi teoricopràctic d’anàlisi i investigació compartida.

El programa està dividit en blocs intensius que es realitzaran amb metodologia activa. Cada bloc inclou LAB’S, MEETING POINT, MENTORIA I WORKSHOPS ACTIUS a on es duran a terme projectes reals amb les CRE@CTIVITY. A més disposaràs de la TOOLBOX: un espai amb material i recursos de suport i programari de la formació que t’ajudarà en el seguiment dels estudis.

Clica per conèixer més a fons la metodologia

.

Campus d’aprenentatge: 

 • Plataforma virtual on-line amb accés les 24h del dia des de qualsevol lloc del món. 
 • Metodologia d’aprenentatge SCORM. 
 • Accés des de qualsevol dispositiu informàtic. 
 • Tutor i tutories de seguiment personalitzades. 
 • Possibilitat d’adaptació acadèmica i de calendari. 

Metodologia: 

 • Classes online en directe setmanals.  
 • Learning vídeos d’aprenentatge.  
 • Conferències virtuals amb convidats experts en la temàtica. 
 • Pràctiques individuals i col·laboratives 
 • Test d’autoaprenentatge. 
 • Projecte final de desenvolupament professional o de recerca. 
 • Workshops presencials i en streaming. 
 • Espai de debat compartit entre alumnes i professorat. 

Recursos 

 • Biblioteca virtual amb llibres, publicacions i reportatges. 
 • Accés a revistes científiques i innovació tecnològica del sector. 
 • Noticies d’actualitat 
 • Espai LAB, amb recursos de suport i programari de la formació. 
 • Open Aula, accés a la formació dos mesos després d’haver acabat. 

Els beneficis d’estudiar on-line:

 • Casa teva és la universitat.
 • Certificació universitària.
 • Flexibilitat horària.
 • Millora la qualitat de vida.
 • Avança, Posicionat professionalment.
 • Experiència col·laborativa, no estudieu sols.
 • Sessions d’informació en línia.

Sortides professionals

En finalitzar el Postgrau els alumnes estaran capacitats per les següents sortides professionals:

 • Coordinació, gestió i direcció de projectes atenent no només a criteris econòmics sinó, també, als impactes ambientals i socials.
 • Professions del camp del disseny i de la sostenibilitat.
 • Tècnics/ques del sector de la planificació i coordinació en disseny d’espais.
 • Empreses, equips de treball i directius, dedicats al management i a la innovació.
 • Especialista en coordinació de projectes d’arquitectura, interiors, espais i paisatgistes.
 • Creatius/ives en relació amb nous processos de disseny.
 • Professions relacionades amb la gestió i la coordinació de processos.
 • Professionals que vulguin gestionar i coordinar projectes de disseny d’espais de forma autònoma.

Projectes

Coordinació

Dr. Antoni Fonseca Casas

Dr. Antoni Fonseca Casas

Dr en sostenibilitat UPC - BarcelonaTech. Disseny BIM. Llicenciat en Arquitectura i Enginyeria. Co-fundador de NECADA.
Núria Nofrarias Espadamala

Núria Nofrarias Espadamala

Dissenyadora. Design Thinking i DCP. Llicenciada en Belles Arts. Postgrau en Fashion Design. Co-fundadora MD.

Professorat

Joan Maroto-Sales

Joan Maroto-Sales

Doctorand el Depertament de Projectes ETSAB (UPC). Arquitecte. Màster en Teoria i Práctica del Proyecto Arquitectónic
José Antonio Espinosa Juan

José Antonio Espinosa Juan

Project Manager at Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA)
Fidel Sáez Martínez

Fidel Sáez Martínez

Diseñador arquitecte i Bim Manager
Kevin Agustí Artés

Kevin Agustí Artés

Arquitecte. Màster BIM Manager. Expert en Building Information Modeling
Sergi de Ferrater Gabarró

Sergi de Ferrater Gabarró

Product Manager de Software BIM/VDC 3D-4D
Marisa Andrea Lostumbo

Marisa Andrea Lostumbo

Project Management, PMP®, PMBOK®, Specialist
Lluís Soriano Castaño

Lluís Soriano Castaño

Diseñador d’interiors. Consulting, disseny i desenvolupament de projectes

Multidisciplinary Design Partners

Subscriu-te

Per estar informat dels últims programes formatius, serveis, projectes i notícies.

Connecta amb nosaltres

Contacte

+34 648 46 47 05

md@m-design.cat

×