Màster en Project Management BIM en Arquitectura Sostenible

INNOVACIÓ

Domina els coneixements de la Indústria 4.0 per aproximar els processos de disseny a les tendències actuals d’empresa. Accés a revistes científiques i innovació tecnològica del sector

CERTIFICACIÓ

Aprèn els continguts necessaris per superar amb èxit la certificació Autodesk i Project Managenemt Professional. Podràs accedir a la borsa del treball del sector

SOSTENIBILITAT

Aplica la metodologia BIM (Building Information Modeling) en el disseny d’espais sostenibles

Sol·licita informació

Dades bàsiques

 • Acreditació

  UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid)

 • Crèdits ECTS

  60

 • Modalitat

  Online

 • Calendari

  febrer 2022 – desembre 2022

 • Idioma

  Castellà

 • Preu

  4.400€. Descompte COAC: 10%. Descompte Pagament únic: 10%. + info per beques

Títol acreditat per

Partner

Presentació

El BIM (Building information Modeling) és una eina digital l’objectiu bàsic de la qual és donar resposta articulada a un enfocament complex de tots els processos, estadis i actors que participen en els processos de l’edificació: disseny, materialització, ús i enderroc/reciclatge. El BIM també és una metodologia que permet operar de forma multidisciplinària, en xarxa i en temps real, seguint criteris de sostenibilitat. 

El Màster en Project Management BIM en Arquitectura Sostenible, és l’únic màster BIM de direcció de projectes sostenibles. S’articula en tres àrees de coneixement dins la disciplina del Disseny amb l’objectiu de proporcionar una formació transversal i innovadora que doni resposta a requeriments professionals contemporanis: BIM, project management i sostenibilitat.

Promou una formació transversal gràcies a la qual els dissenyadors disposaran d’eines de producció d’informació compartida i multidisciplinària digital (BIM), així com per gestionar i coordinar els processos materials, tècnics i socials que operen amb aquesta informació (project management) amb el focus en la sostenibilitat(mediambiental, social i econòmica) com a dimensió contemporània intrínseca dels processos de disseny en entorns professionals.

El màster segueix una metodologia de formació online desenvolupada per professionals experts en nous sistemes d’aprenentatge. És un sistema educatiu basat en la innovació pel canvi que permet l’estudi teoricopràctic d’anàlisi i recerca compartida des de qualsevol lloc del món les 24 hores del dia.

El programa ofereix els coneixements necessaris per superar els exàmens i obtenir els certificats Autodesk Certified (ACU) i la Certificació PMP® (Project Management Professional) atorgada pel Project Management Institute (PMI) sobre la base de la guia PMBOK.

L’alumne tindrà accés als programes informàtics més importants del sector, com tot l’entorn Autodesk, i als plugins relacionats que permetin un treball col·laboratiu (BIM 360) per poder abordar els objectius de sostenibilitat en el desenvolupament, gestió i direcció de projectes.

Els estudiants, al llarg de la seva formació, tindran la possibilitat de revisar i d’accedir a les revistes científiques del sector BIM, project management i sostenibilitat presents en l’indicador de qualitat JCR (Journal Citation Reports). Així mateix, si ho desitgen, podran formar part de la borsa de treball i rebre ofertes interessants del sector.

El Projecte Final de Màster (PFM) serà d’aplicació pràctica o de recerca, amb l’objectiu que sigui una pràctica professional en el sector per tal que els alumnes puguin millorar la seva trajectòria professional.

El títol de Màster  en Project Management BIM en Arquitectura Sostenible, de 60 ECTS, s’obté cursant els dos postgraus de 30 ECTS cadascun. Aquests postgraus es poden cursar en un mateix any acadèmic o en diferents. Així mateix, els postgraus que formen part d’un màster es poden cursar de manera independent.

Postgrau BIM en Arquitectura Sostenible

Postgrau en Project Management BIM

.

Destinataris
Dissenyador a especialitzat en BIM i Sostenibilitat.
Empreses de disseny d’espais, arquitectura, interiorisme, arquitectura efímera i paisatgisme.
Creatius en l’àmbit de el disseny sostenible.
Departaments d’R + D enfocats a el disseny de producte. Investigador a en disseny d’espais sostenibles.
Gestor/a de projectes.
Consultories i/o enginyeries.
Gestor/a-coordinador a de projectes col·laboratius.
Docent en el camp del disseny, el BIM i la sostenibilitat.
Arquitectes. Interioristes. Dissenyadors. Enginyers. Paisatgistes. Professionals.

Aspectes IMPORTANTS de la formació    

 • L’única formació que relaciona la Sostenibilitat amb el BIM i Project Management.
 • Preparació per superar amb èxit la certificació Autodesk i PMP. 
 • Borsa de treball del sector.  
 • Servei d’orientació laboral i seguiment personalitzat per la millora professional. 
 • Servei de pràctiques extracurriculars amb el suport del departament de pràctiques.

 

Objectius

Objectius 

 • Formar arquitectes, enginyers i professionals de sector capaços de ser pioners en innovació i desenvolupament sostenible.
 • Dominar les eines BIM per saber coordinar i gestionar les tasques i fluxos de treball necessaris per a resoldre amb èxit un projecte disseny d’espais amb màxima eficiència.
 • Formar professionals amb capacitat d’investigació i recerca en l’àmbit de el disseny BIM, Management i la Sostenibilitat.
 • Conèixer els processos per desenvolupar un disseny complet sostenible sota la metodologia BIM (Building Information Modeling) en totes les seves facetes, a nivell modelatge en general, instal·lacions, estructures, il·luminació i gestió en eficiència energètica.
 • Saber gestionar i coordinar projectes de disseny multidisciplinaris.
 • Projectar de forma col·laborativa nous models i projectes de disseny d’espais.
 • Relacionar disseny i sostenibilitat per a l’aplicació en projectes transversals.
 • Aplicar la creativitat en les metodologies de disseny i gestió àgil de projectes coneixent els programes específics utilitzats en l’entorn professional en les tasques d’un project management.
 • Establir relacions ètiques entre els aspectes ambientals, socials i econòmics davant el disseny.
 •  Tenir capacitat per superar l’examen de certificació oficial Autodesk Certified (ACU).
 • Tenir coneixement per superar l’examen Certificació PMP (Project Management Professional) atorgada pel Project Management Institute (PMI) sobre la base de la guia PMBOK. 

Programa

Postgrau BIM en Arquitectura Sostenible

Bloc 1
BIM i les dimensions de sostenibilitat. Creació d’espais

Presentació de la metodologia BIM i els softwares relacionats per al disseny i el modelatge d’espais, de l’habitatge a espais comercials, tant d’àmbit privat com públic, atenent els criteris i la normativa de sostenibilitat internacional (impacte ambiental, econòmic i social). Presentació dels nivells, LODs i dimensions.

 • Metodologia BIM i sostenibilitat. Normatives BIM. Building smart.
 • Sostenibilitat BIM i estàndards de treball.
 • Nivells i dimensions. LODs. Metodologia de treball.
 • Aproximació BIM. Creació de projecte i definició d’elements constructius.

Bloc 2
Dimensió social: famílies BIM i disseny d’autor

Els alumnes veuran les eines BIM necessàries per al desenvolupament dels elements clau en el disseny d’espais atenent a la dimensió social de la sostenibilitat. Aplicaran els conceptes d’ergonomia i antropometria (impacte social) com a vector director del bloc.

 • Definició de la dimensió social en el BIM.
 • Definició i creació de famílies i components. Elecció de materials.
 • Procés de disseny d’autor mitjançant l’entorn BIM.
 • Exportació i importació de dissenys.

Bloc 3
Dimensió ambiental: eficiència energètica i instal·lacions BIM

En aquest mòdul aprendran la part tècnica del sistema de funcionament de les instal·lacions i el rendiment en eficiència energètica treballant amb els softwares de metodologia BIM. Coneixeran les normatives mediambientals i la certificació no obligatòria.

 • Dimensió ambiental. Normativa i definicions.
 • Instal·lacions BIM en l’entorn Autodesk.
 • Processos de sistemes de càlcul i eficiència energètica (sistemes passius i actius).
 • Certificacions mediambientals i energètiques nacionals i internacionals.

Bloc 4
Dimensió econòmica: mesuraments i pressupostos BIM

Aquí els alumnes aprendran les eines necessàries per al desenvolupament i la realització de models BIM als espais. Desenvolupament de mesuraments i pressupost del projecte a partir de criteris d’impacte econòmic.

 • Definició de la dimensió econòmica.
 • Anotacions, estils i dades.
 • Control de pressupost i dimensionament. Càlcul d’àrees.
 • Topografia i plataformes.

Bloc 5
Confort i virtualització BIM de l’espai sostenible

Realització d’estudis d’il·luminació (segons normativa i formalització final) amb criteris lumínics sostenibles per a projectes de disseny d’espais mitjançant la metodologia BIM. Aprenentatge d’eines de visualització i digitalització dels espais i ús de les noves tecnologies com RA/RV, 3D scanner amb anàlisi de núvols de punts i impressió 3D.

 • Confort lumínic interior i exterior (il·luminació natural i artificial).
 • Anàlisi lumínica en un entorn BIM.
 • Visualització del projecte. Imatge digital 3D.
 • Digitalització dels espais. Noves tecnologies BIM.

Bloc 6
Projecte de Postgrau

.

Postgrau en Project Management BIM

Bloc 1
BIM i LEAN. Gestió sostenible del disseny d’espais

BIM i LEAN redissenyen la manera de pensar i analitzar millorant el procés constructiu, optimitzant el sistema i el projecte com un tot. Des del project management s’utilitzen dades reals aplicades amb mètodes científics per tractar totes les parts i els procediments inclosos en el desenvolupament d’un projecte. S’aborda la sostenibilitat en el disseny d’espais, tant en la part material, ètica com social i la seva aplicació mitjançant BIM.

 • Gestió sostenible del disseny d’espais.
 • Definició estratègica sostenible en coordinació de projectes (stakeholders management).
 • Lean Bim Construction, metodologia i eina de treball. Norma ISO 19650 en disseny d’espais.

Bloc 2
Definició estratègica sostenible i planificació BIM

El dissenyador com a agent de transformació social i empresarial defineix l’estratègia per a la gestió de projectes en el disseny d’espais mitjançant projectes col·laboratius en economia circular. S’estructura amb l’aprenentatge de la gestió de projectes, coneixent i aplicant les diferents fases d’anàlisi de l’estratègia de planificació i coordinació d’un projecte de disseny d’espais amb una direcció integrada de les diferents fases del projecte, la temporització i la gestió dels equips de treball. Des del BIM es coordinen i es planifiquen els mesuraments, i es calculen els pressupostos per poder-los incloure correctament en els projectes.

 • Pensament de sistemes i gestió del canvi. Plataformes de planificació i gestió. Gestió de riscos.
 • Coordinació BIM i disseny sostenible. BIM AsBuilt. Models de validació i preparació del model.
 • Economia circular aplicada a projectes col·laboratius. Gestió de costos i anàlisi d’inversions.
 • Planificació en BIM de mesurament i pressupostos.

Bloc 3
Metodologies col·laboratives per al disseny d’espais en BIM

L’alumne aprendrà a gestionar mitjançant metodologies de gestió i recerca per al desenvolupament de projectes en BIM. Des de l’avaluació financera (mètodes de recerca quantitativa i qualitativa), gestió de costos i anàlisi d’inversions en economia circular aplicada a projectes col·laboratius, fins a la gestió de projectes multidisciplinaris amb metodologies àgils per als projectes de disseny d’espais i la correcta inclusió dels projectes. També adquirirà coneixements instrumentals i de caràcter estratègic, tècnic i humà per establir una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

 • Metodologies col·laboratives a BIM. Metodologies i recerca per al desenvolupament de projectes amb design thinking. 
 • Gestió de projectes Agile. Scrum.
 • Coordinació i planificació en equips multidisciplinaris. Design for all. Disseny i coordinació d’equips (BIM 360). BIM i projectes col·laboratius. BIM Execution Plan (BEP).

Bloc 4
Direcció de l’empresa en l’entorn BIM

El gran repte de segle XX és la gestió empresarial sostenible com habilitat directiva a partir dels nous patrons de models de negoci basats en l’usuari amb l’User Centered Design (UCD). L’alumne aprendrà a coordinar equips col·laboratius definint les àrees implicades dins l’empresa per saber gestionar projectes que comptin amb equips de treball —petits a grans— mitjançant un entorn BIM. Treballarà els nous processos empresarials com a catalitzador d’innovació tenint en compte procediments ètics i l’RSC.

 • Habilitats directives en la gestió empresarial sostenible RSC (responsabilitat social corporativa).
 • Gestió i direcció de l’empresa i projectes en entorn BIM (PMBOK. Certificació PMP).
 • Lean star-up. Nous models empresarials. UCD (UserCenteredDesign).
 • Avaluació financera de projectes. IPD (Integrated Project Delivery).

Bloc 5
Innovació en marketing i comunicació en el disseny d’espais

L’alumne treballarà en mètodes de recopilació, anàlisi i interpretació de dades per posar-los en pràctica des de diferents sistemes de marketing i comunicació dels projectes de disseny d’espais per promocionar-se cap als clients i les empreses. S’activaran mecanismes de màrqueting experiencial i de vida comunitària cap a una forma ètica i responsable de l’ús del marketing i la comunicació.

 • Context, ecosistema i anàlisi de mercat.
 • Comunicació creativa en el disseny d’espais. Branding.
 • Marketing estratègic
 • Smart thinking per afrontar projectes i empresa.

Bloc 6
Projecte de Postgrau

Metodologia

El Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles es basa una metodologia que fomenta l’aprenentatge actiu.

Ha estat desenvolupada per professionals experts en nous sistemes d’aprenentatge col·laboratius i d’interacció compartida, un sistema educatiu basat en la innovació pel canvi a partir de l’estudi teoricopràctic d’anàlisi i investigació compartida.

El programa està dividit en blocs intensius que es realitzaran amb metodologia activa. Cada bloc inclou LAB’S, MEETING POINT, MENTORIA i WORKSHOPS ACTIUS a on es duran a terme projectes reals amb les CRE@CTIVITY. A més disposaràs de la TOOLBOX: un espai amb material i recursos de suport i programari de la formació que t’ajudarà en el seguiment dels estudis.

Clica per conèixer més a fons la metodologia

.

Campus d’aprenentatge: 

 • Plataforma virtual on-line amb accés les 24h del dia des de qualsevol lloc del món. 
 • Metodologia d’aprenentatge SCORM. 
 • Accés des de qualsevol dispositiu informàtic. 
 • Tutor i tutories de seguiment personalitzades. 
 • Possibilitat d’adaptació acadèmica i de calendari. 

Metodologia: 

 • Classes online en directe setmanals.  
 • Learning vídeos d’aprenentatge.  
 • Conferències virtuals amb convidats experts en la temàtica. 
 • Pràctiques individuals i col·laboratives 
 • Test d’autoaprenentatge. 
 • Projecte final de desenvolupament professional o de recerca. 
 • Workshops presencials i en streaming. 
 • Espai de debat compartit entre alumnes i professorat. 

Recursos 

 • Biblioteca virtual amb llibres, publicacions i reportatges. 
 • Accés a revistes científiques i innovació tecnològica del sector. 
 • Noticies d’actualitat 
 • Espai LAB, amb recursos de suport i programari de la formació. 
 • Open Aula, accés a la formació dos mesos després d’haver acabat. 

Els beneficis d’estudiar on-line:

 • Casa teva és la universitat.
 • Certificació universitària.
 • Flexibilitat horària.
 • Millora la qualitat de vida.
 • Avança, Posicionat professionalment.
 • Experiència col·laborativa, no estudieu sols.
 • Sessions d’informació en línia.

Sortides professionals

En finalitzar el Màster els alumnes estaran capacitats per les següents sortides professionals:

 • Arquitectes, aparelladors, enginyers, interioristes, dissenyadors, paisatgistes, professionals.
 • Dissenyador/a especialitzat en BIM, project management i sostenibilitat.
 • Empreses de disseny d’espais, arquitectura, interiorisme, arquitectura efímera i paisatgisme.
 • Creatiu en l’àmbit del disseny sostenible.
 • Departaments d’R + D enfocats al disseny de producte.
 • Investigador/a en disseny d’espais sostenibles.
 • Gestor/a de projectes.
 • Consultories i / o enginyeries.
 • Gestor/a-coordinador/a de projectes col·laboratius.
 • Docent en el camp del disseny, el BIM i la sostenibilitat.

Projectes

Coordinació

Dr. Antoni Fonseca Casas

Dr. Antoni Fonseca Casas

Dr en sostenibilitat UPC - BarcelonaTech. Disseny BIM. Llicenciat en Arquitectura i Enginyeria. Co-fundador de NECADA.
Núria Nofrarias Espadamala

Núria Nofrarias Espadamala

Dissenyadora. Design Thinking i DCP. Llicenciada en Belles Arts. Postgrau en Fashion Design. Co-fundadora MD.

Professorat

Joan Maroto-Sales

Joan Maroto-Sales

Doctorand el Depertament de Projectes ETSAB (UPC). Arquitecte. Màster en Teoria i Práctica del Proyecto Arquitectónic
Kevin Agustí Artés

Kevin Agustí Artés

Arquitecte. Màster BIM Manager. Expert en Building Information Modeling
Fidel Sáez Martínez

Fidel Sáez Martínez

Diseñador arquitecto y Bim Manager
Gonzalo Joaquín Truchet Socías

Gonzalo Joaquín Truchet Socías

Arquitecte. Especialista en sostenibilitat i gestió i producció BIM
Marisa Andrea Lostumbo

Marisa Andrea Lostumbo

Project Management, PMP®, PMBOK®, Specialist
Héctor Gascó García

Héctor Gascó García

Enginyer en edificació i disseny d‘interiors. Postgrau Transnacional d’Infografia 3D
Adrián Murillo Monjo

Adrián Murillo Monjo

Arquitecte. Master en Sostenibilitat. Consultor.
Jordi Pabón Sans

Jordi Pabón Sans

Diseñador, expert en BIM eficiència energètica, Instructor Autodesk
José Antonio Espinosa Juan

José Antonio Espinosa Juan

Project Manager at Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA)
Sergi de Ferrater Gabarró

Sergi de Ferrater Gabarró

Product Manager de Software BIM/VDC 3D-4D
Vanessa Nathalie Manrique Viera

Vanessa Nathalie Manrique Viera

Arquitecte espais interiors BIM Manager

Multidisciplinary Design Partners

Subscriu-te

Per estar informat dels últims programes formatius, serveis, projectes i notícies.

Connecta amb nosaltres

Contacte

+34 648 46 47 05

md@m-design.cat

×